SVIB: opleiding tot beeldcoach

Organisatie
Share |

Organisatie
Inholland Academy
Plaats
Alkmaar, locaties verspreid over Randstad
Beschrijving
Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met meer dan 250 opleidingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Opleiding

Opleiding
SVIB: opleiding tot beeldcoach
Omschrijving

SVIB: opleiding tot beeldcoach; zie wat u doet!                                          

Videocoaching (Video Interactie Begeleiding) is een praktische manier van oplossingsgericht coachen waarbij de leerkracht door microanalytisch te kijken naar video-opnames in de klas, zich optimaal bewust wordt van zijn eigen effectieve handelen. Door dit geslaagde gedrag vervolgens frequenter toe te passen zal het pedagogisch klimaat in zijn klas (interactie, klassenmanagement en didactiek/inhoud ) snel verbeteren.

Doelgroep
SVIB: opleiding tot beeldcoach, is bedoeld voor leerkrachten in alle vormen van onderwijs (primair onderwijs tot hbo), IB'ers, AB'ers, onderwijsadviseurs en studieloopbaanbegeleiders. U bent bevoegd leerkracht in het onderwijs en als coach of begeleider werkzaam in de onderwijspraktijk. Collega-deelnemers komen uit verschillende vormen van onderwijs en hebben een vergelijkbaar werk-, denk- en ervaringsniveau. Ze zijn onder andere werkzaam in het primair- of voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hbo.

Programma/onderdelen

 • Basiscommunicatie
  Het accent ligt hierbij op het maken van video-opnamen en het analyseren van beelden door microanalyse.
 • Het nagesprek en het uitvoeren van twee coachingstrajecten
  Het analyseren, het maken van een juiste selectie van de beelden en het voeren van nagesprekken vormen de inhoud van deze bijeenkomsten.
 • Coachingsgesprekken, coachingsvaardigheden en drie coachingstrajecten
  Tijdens het voeren van gesprekken wordt gewerkt aan het vinden van een juiste balans tussen activeren, compenseren en informeren. De rol als coach in het onderwijs staat centraal. Videobeelden uit uw eigen beroepspraktijk worden als instrument ingezet om de ontwikkeling van de gecoachte te stimuleren.

Structuur
Deze praktijkgerichte SVIB opleiding tot beeldcoach bestaat uit drie delen en kan modulair worden gevolgd. De volgende werkvormen worden gehanteerd:

 • video-opdrachten
 • informatieoverdracht
 • discussie
 • intervisie

Wat leert u tijdens SVIB: opleiding tot beeldcoach?
Na het volgen van de opleiding bent u in staat om zelfstandig binnen en buiten uw eigen werkorganisatie onderwijsstudenten, leerkrachten en managers te coachen met behulp van videobeelden.

Resultaat/einddoel
Na succesvolle afronding van SVIB: opleiding tot beeldcoach bent u gecertificeerd videocoach en ontvangt u het diploma SVIB. Dit diploma is erkend door de landelijke beroepsvereniging SVIB.

Bijzonderheden
U dient te beschikken over een videocamera en laptop. Daarnaast is dit traject ook zeer geschikt als een op maat gemaakte incompany-opleiding.